III finał akcji „Pomagamy jak umiemy”

Pracownicy Rossmanna zgłaszają lokalne instytucje, które ich zdaniem tak prężnie działają i robią tyle dobrego, że warto je wesprzeć. Co roku pomagają domom dziecka, samotnej matki, hospicjom, fundacjom na rzecz chorych i seniorów, a także schroniskom dla zwierząt. W tym roku sami klienci mogli decydować, która organizacja jest im najbliższa …

XV Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

Piętnasty Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Stalowej Woli już za nami. Dzięki uprzejmości władz Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli mogliśmy się spotkać z artystami z różnych ośrodków zajmujących się sprawami osób niepełnosprawnych. Uczestnicy, osoby z niepełnosprawnością, zaprezentowali się w następujących kategoriach: – przegląd piosenki – zespoły teatralne i …

Ankieta skierowana do opiekunów osób niepełnosprawnych

Dane zawarte w ankiecie posłuży w przyszłości do tworzenia lub uruchamiania odpowiednich form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Bardzo proszę o wypełnienie i wysyłanie wypełnionych ankiet w formie elektronicznej lub papierowej na adres sekretariatu MOPS w Stalowej Woli w celu zebrania jak największej liczby ankiet. Serdecznie dziękujemy za …

Asystentura osobista drogą do samodzielności

Stowarzyszenie SZANSA realizuje projekt usług asystenckich dla 16 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powiatu stalowowolskiego i niżańskiego. Projekt dofinansowany przez PFRON realizowany od 01.04.2019 r do 31 marca 2020 r. Celem projektu jest prowadzenie wsparcia i asystowanie osobie z niepełnosprawnością w taki sposób, aby osiągnęła ona jak …

Prowadzenie terapii dzieci niepełnosprawnych w NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie „SZANSA” po raz kolejny realizuje projekt  „Prowadzenie terapii dzieci niepełnosprawnych w NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli”, którego celem programowym jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON realizowane będzie w okresie od 01.04.2019 do 31.03. 2022 roku.Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz decyzja zespołu …

Marsz Godności Osób z Niepełnosprawnościami 2019

Świętowaliśmy. Wszyscy.Razem.Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny, Wiceprezydent Miasta Stalowej Woli Renata Knap, dyrektor PCPR Tomasz Brymora. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7im. Mikołaja Kopernika ,Zespół Szkół nr 6 Specjalnych, ŚDS nr 1, ŚDS nr 2, ŚDS Bojanów, ŚDS Nisko, WTZ przy Stowarzyszeniu Nadzieją, WTZ przy MOPS, WTZ przy Stowarzyszeniu Szansa. Barwnie, artystycznie i radośnie!Dziękujemy.

Projekt pn. „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”

SOW nowe narzędzie dla osób z niepełnosprawnościami   Sprawdź czy w Twoim powiecie można składać wnioski przez Internet! System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz aplikowanie o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych za pomocą Internetu. Dzięki nowoczesnej platformie informatycznej mogą Państwo uzyskać informację na …