Prowadzenie terapii dzieci niepełnosprawnych w NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli – III etap

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Nazwa zadania:  „Prowadzenie terapii dzieci niepełnosprawnych w NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli” Dofinansowanie: 164 057,12 zł Całkowita wartość: 172 698,30 zł Zadanie „Prowadzenie terapii dzieci niepełnosprawnych w NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli” ,którego celem programowym jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.  jest …

Plac Zabaw

Rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją zadania pn. Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami przy NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli dofinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego. Koszt zadania: 346 279,25 zł w tym wartość dofinansowania 173 140,25 zł. Inwestycję wspierają finansowo także Starostwo …

Projekt pn. „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”

SOW nowe narzędzie dla osób z niepełnosprawnościami   Sprawdź czy w Twoim powiecie można składać wnioski przez Internet! System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz aplikowanie o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych za pomocą Internetu. Dzięki nowoczesnej platformie informatycznej mogą Państwo uzyskać informację na …

Zapytanie ofertowe oraz ogłoszenie o wyborze oferty

Zamawiający – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa”, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 r., poz. 2164 …