Stowarzyszenie SZANSA realizuje projekt usług asystenckich dla 16 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powiatu stalowowolskiego i niżańskiego. Projekt dofinansowany przez PFRON realizowany od 01.04.2019 r do 31 marca 2020 r.

Celem projektu jest prowadzenie wsparcia i asystowanie osobie z niepełnosprawnością w taki sposób, aby osiągnęła ona jak największą samodzielność i niezależność.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

Asystent osobisty – asystent wspiera osobę z niepełnosprawnością w określonych obszarach życia, wynikających z rozpoznanych potrzeb, zgodnie z opracowanym indywidualnym programem wsparcia. Usługa realizowana jest przez 12 m-cy ,10 godzin miesięcznie.

Wsparcie psychologiczne – indywidualne wsparcie psychologiczne będące dopełnieniem pracy asystenta w zakresie usamodzielniania i aktywizacji społecznej beneficjentów projektu. Każdy uczestnik skorzysta z 9 godzin wsparcia psychologicznego.

Grupa empowerment – spotkania grupowe, gdzie uczestnik na miarę swoich możliwości podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność. Uczestnicy decydują o tematyce i przebiegu spotkania. spotkania odbywają się raz w miesiącu przez 10 m-cy.

3 komentarze

Dodaj komentarz