Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej za rok 2021

Warsztat Terapii Zajęciowej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. W Warsztacie pracowało według stanu na 31.12.2021r. 15 osób na 13 i 1/4 etatach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Uczestnikami WTZ są osoby niepełnosprawne z powiatu stalowowolskiego i niżańskiego z których większość ma duże …

Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej za rok 2021

Warsztat Terapii Zajęciowej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.W Warsztacie pracowało według stanu na 30.09.2021r. 15 osób na 13 i 1/4 etatach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z …

Ważny komunikat

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia, Mając na względzie wprowadzone obostrzenia dotyczące zasad organizacji spotkań z udziałem dużej liczby osób, a przede wszystkim dbając o Państwa bezpieczeństwo, informujemy, że: – Walne zebranie i wybory władz Stowarzyszenia zostaną przeprowadzone w terminie późniejszym – w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii kadencja władz Stowarzyszenia podlega przedłużeniu …

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej przy tymże stowarzyszeniu korzysta ze środków w ramach programu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz …

Zajęcia rehabilitacyjne w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

Ośrodek Rehabilitacji stopniowo wznawia zajęcia rehabilitacyjne dla podopiecznych ośrodka. W związku z utrzymującym się stanem epidemii COVID 19 wprowadzono procedury zmniejszające ryzyko zakażenia.  Rodziców podopiecznych Ośrodka prosimy o zapoznanie się z wytycznymi w tym zakresie. W celu umówienia się na terapię prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem.

III finał akcji „Pomagamy jak umiemy”

Pracownicy Rossmanna zgłaszają lokalne instytucje, które ich zdaniem tak prężnie działają i robią tyle dobrego, że warto je wesprzeć. Co roku pomagają domom dziecka, samotnej matki, hospicjom, fundacjom na rzecz chorych i seniorów, a także schroniskom dla zwierząt. W tym roku sami klienci mogli decydować, która organizacja jest im najbliższa …

XV Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

Piętnasty Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Stalowej Woli już za nami. Dzięki uprzejmości władz Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli mogliśmy się spotkać z artystami z różnych ośrodków zajmujących się sprawami osób niepełnosprawnych. Uczestnicy, osoby z niepełnosprawnością, zaprezentowali się w następujących kategoriach: – przegląd piosenki – zespoły teatralne i …

Ankieta skierowana do opiekunów osób niepełnosprawnych

Dane zawarte w ankiecie posłuży w przyszłości do tworzenia lub uruchamiania odpowiednich form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Bardzo proszę o wypełnienie i wysyłanie wypełnionych ankiet w formie elektronicznej lub papierowej na adres sekretariatu MOPS w Stalowej Woli w celu zebrania jak największej liczby ankiet. Serdecznie dziękujemy za …