Szanowni Członkowie Stowarzyszenia,

Mając na względzie wprowadzone obostrzenia dotyczące zasad organizacji spotkań z udziałem dużej liczby osób, a przede wszystkim dbając o Państwa bezpieczeństwo, informujemy, że:

– Walne zebranie i wybory władz Stowarzyszenia zostaną przeprowadzone w terminie późniejszym

– w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii kadencja władz Stowarzyszenia podlega przedłużeniu do czasu wyboru władz Stowarzyszenia na nową kadencję,

co jest zgodne z art. 10 ust. 1f ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.z 2019 r poz. 713, z 2020 r)

Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Jako Zarząd, zobowiązujemy się dalej rzetelnie wypełniać powierzone nam obowiązki i wyznaczyć termin wyborów nowych władz niezwłocznie po ustaniu zagrożenia wywołanego COVID -19.

Zarząd Stowarzyszenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

29 − = 20