Prowadzenie terapii dzieci niepełnosprawnych w NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli – III etap

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Nazwa zadania:  „Prowadzenie terapii dzieci niepełnosprawnych w NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli” Dofinansowanie: 164 057,12 zł Całkowita wartość: 172 698,30 zł Zadanie „Prowadzenie terapii dzieci niepełnosprawnych w NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli” ,którego celem programowym jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.  jest …

Plac Zabaw

Rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją zadania pn. Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami przy NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli dofinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego. Koszt zadania: 346 279,25 zł w tym wartość dofinansowania 173 140,25 zł. Inwestycję wspierają finansowo także Starostwo …

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postepowaniu

Dotyczy: Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak: SSZ/K/ZP/1/2021 pn.: „Budowa Placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami przy NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli”. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 254 Prawo Zamówień publicznych, informuje o zamknięciu postępowania o udzielenie …

Ogłoszenie

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „SZANSA” w STALOWEJ WOLI przyul. Czarnieckiego 3, 37 -450 Stalowa WolaZaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – …

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: Postępowania Znak sprawy SSZ/K/ZP/2021 prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na realizacje zadania pn.: „ Budowa Placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami przy NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli”. Działając na podstawie a254 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 …

Uwaga przetarg – nieaktualne

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „SZANSA” w STALOWEJ WOLI przyul. Czarnieckiego 3, 37 -450 Stalowa WolaZaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – …

Ważny komunikat

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia, Mając na względzie wprowadzone obostrzenia dotyczące zasad organizacji spotkań z udziałem dużej liczby osób, a przede wszystkim dbając o Państwa bezpieczeństwo, informujemy, że: – Walne zebranie i wybory władz Stowarzyszenia zostaną przeprowadzone w terminie późniejszym – w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii kadencja władz Stowarzyszenia podlega przedłużeniu …

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej przy tymże stowarzyszeniu korzysta ze środków w ramach programu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz …

Zajęcia rehabilitacyjne w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

Ośrodek Rehabilitacji stopniowo wznawia zajęcia rehabilitacyjne dla podopiecznych ośrodka. W związku z utrzymującym się stanem epidemii COVID 19 wprowadzono procedury zmniejszające ryzyko zakażenia.  Rodziców podopiecznych Ośrodka prosimy o zapoznanie się z wytycznymi w tym zakresie. W celu umówienia się na terapię prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem.