Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej za rok 2021

Warsztat Terapii Zajęciowej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. W Warsztacie pracowało według stanu na 31.12.2021r. 15 osób na 13 i 1/4 etatach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Uczestnikami WTZ są osoby niepełnosprawne z powiatu stalowowolskiego i niżańskiego z których większość ma duże …

Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej za rok 2021

Warsztat Terapii Zajęciowej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.W Warsztacie pracowało według stanu na 30.09.2021r. 15 osób na 13 i 1/4 etatach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z …

Prowadzenie terapii dzieci niepełnosprawnych w NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli – III etap

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Nazwa zadania:  „Prowadzenie terapii dzieci niepełnosprawnych w NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli” Dofinansowanie: 164 057,12 zł Całkowita wartość: 172 698,30 zł Zadanie „Prowadzenie terapii dzieci niepełnosprawnych w NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli” ,którego celem programowym jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.  jest …

Plac Zabaw

Rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją zadania pn. Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami przy NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli dofinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego. Koszt zadania: 346 279,25 zł w tym wartość dofinansowania 173 140,25 zł. Inwestycję wspierają finansowo także Starostwo …

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postepowaniu

Dotyczy: Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak: SSZ/K/ZP/1/2021 pn.: „Budowa Placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami przy NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli”. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 254 Prawo Zamówień publicznych, informuje o zamknięciu postępowania o udzielenie …