DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa zadania:  „Prowadzenie terapii dzieci niepełnosprawnych w NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli”

Dofinansowanie: 164 057,12 zł

Całkowita wartość: 172 698,30 zł

Zadanie „Prowadzenie terapii dzieci niepełnosprawnych w NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli” ,którego celem programowym jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.  jest realizowane w okresie od 01.04.2019 do 31.03. 2022 roku. III etap realizacji zadania obejmuje okres od 01.04.2021 do 31.03.2022r.
Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz decyzja zespołu terapeutycznego Ośrodka.
Zaplanowane działania mają  na celu zwiększenie samodzielności oraz przygotowanie dzieci z niepełnosprawnością do aktywnego wejścia do grupy rówieśniczej: przedszkolnej lub szkolnej. W trzecim etapie z zajęć korzysta łącznie 42 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Zadania realizowane w III etapie projektu to:

Zajęcia pedagogiczne grupowe, w formie grupy przedszkolnej dla 8 dzieci.

Terapia pedagogiczna indywidualna, w oparciu o koncepcję pedagogiki Montessori dla 30 dzieci.

Zajęcia rehabilitacyjne i logopedyczne.

Psychomotoryka

Trening umiejętności społecznych

Logorytmika

Dodaj komentarz