Dotyczy: Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak: SSZ/K/ZP/1/2021 pn.: „Budowa Placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami przy NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli”.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 254 Prawo Zamówień publicznych, informuje o zamknięciu postępowania o udzielenie zamówienia pn.: : „Budowa Placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami przy NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli:.

Dodaj komentarz