Wykonawcy zainteresowani udziałem w postepowaniu

Dotyczy: Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak: SSZ/K/ZP/1/2021 pn.: „Budowa Placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami przy NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli”. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 254 Prawo Zamówień publicznych, informuje o zamknięciu postępowania o udzielenie …

Ogłoszenie

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „SZANSA” w STALOWEJ WOLI przyul. Czarnieckiego 3, 37 -450 Stalowa WolaZaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – …

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: Postępowania Znak sprawy SSZ/K/ZP/2021 prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na realizacje zadania pn.: „ Budowa Placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami przy NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli”. Działając na podstawie a254 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 …

Uwaga przetarg – nieaktualne

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „SZANSA” w STALOWEJ WOLI przyul. Czarnieckiego 3, 37 -450 Stalowa WolaZaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – …