Zapytanie ofertowe o cenę w sprawie wykonania projektu technicznego przystosowania budynku NZOZ Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi w oparciu o ekspertyzę techniczną opracowaną przez rzeczoznawcę do spraw przeciwpożarowych.

Dodaj komentarz