Stowarzyszenie SZANSA realizuje II etap zadania pt „Prowadzenie terapii dzieci niepełnosprawnych w NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli”, którego celem programowym jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON w ramach art. 36 ustawy z dnia 27.08.1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych finansowanego ze środków PFRON realizowane w okresie od 01.04.2018 do 31.03. 2019 roku.
Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz decyzja zespołu terapeutycznego Ośrodka.
Zaplanowane działania mają  na celu przygotowanie 43 dzieci z  niepełnosprawnością do aktywnego wejścia do grupy rówieśniczej: przedszkolnej lub szkolnej.

W ramach projektu zaplanowano zajęcia terapeutyczne prowadzone indywidualnie i grupowo.

Realizowane zadania to:

  1. Grupa „matki z dzieckiem” – zajęcia grupowe, dla 4 dzieci z rodzicami, prowadzone przez 2 terapeutów. Jeden cykl obejmuje 15 tygodni, Spotkania 1 raz w tygodniu przez 1,5 godziny. Osobami prowadzącymi zajęcia są pedagog i psycholog, terapeuta zaburzeń integracji sensoryczne, i fizjoterapeuta. Zaplanowano 3 cykle 15 tygodniowe. Celem działania jest przygotowanie rodziców w zakresie opieki, karmienia i stymulacji rozwoju dziecka. Zajęcia warsztatowe angażujące dzieci, które przy wsparciu rodziców realizują przygotowane zadania terapeutyczne. Zajęcia przygotowują dzieci i rodziców do udziału w innych formach terapeutycznych.
  2. Zajęcia pedagogiczne grupowe, to zajęcia w formie grupy przedszkolnej dla 8 dzieci. W ramach codziennego, 5 – godz. pobytu dzieci nabywają umiejętności w zakresie procesów poznawczych, komunikacji i sprawności motorycznej wg indywidualnych programów terapeutycznych.
  3. Terapia pedagogiczna, to indywidualne zajęcia pedagogiczne w oparciu o koncepcję pedagogiki Montessori.            Zaplanowano udział 33 dzieci w systematycznej terapii 1-2 razy w tygodniu.
  4. Zajęcia rehabilitacyjne, indywidualne dla dzieci z zaburzonym rozwojem ruchowych. Z terapii w ramach                 projektu korzysta 21 dzieci.
  5. Logorytmika – zajęcia grupowe dla 2 sześcioosobowych zespołów dzieci, każda raz w tygodniu. Zajęcia te prowadzone przez neurologopedą są uzupełnieniem innych terapii a ich celem jest m. inn. rozbudzanie aktywności słownej dzieci.
  6. Zajęcia terapeutyczne wg. koncepcji Halliwick na basenie MOSiR, to zajęcia grupowe. Grupa 8 osobowa spotyka się jeden raz w tygodniu. Prowadzącym zajęcia jest fizjoterapeuta, a dzieciom pomagają rodzice. Nauka bezpiecznego zachowania w wodzie połączona z nauką umiejętności pływania wspomaga proces usamodzielniania się dzieci niepełnosprawnych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

× 4 = 28