Zapytanie ofertowe oraz ogłoszenie o wyborze oferty

Zamawiający – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa”, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 r., poz. 2164 …

Stalowe Więzi

Dlaczego Stalowe więzi ? Celem inicjatywy jest stworzenie w naszej Stalowej Woli przestrzeni, w której rodziny będą mogły wspólnie spędzać czas na zabawie, edukacji i integracji. Miejsce, w którym będzie można być razem, działać, tworzyć -> co pozwoli budować, wzmacniać relacje oraz więzi zarówno wewnątrz rodzin jak i pomiędzy rodzinami. Stąd pomysł na Rodzinną Warsztatownię, która będzie środkiem do osiągnięcia …

Kontakt

Kontakt Adres: ul. Czarnieckiego 3 37-450 Stalowa Wola Województwo: podkarpackie Telefon/fax: 15 842 02 50 Email: ordnstw@o2.pl Konto: Bank: PEKAO SA I/O Stalowa Wola Nr konta: 25 1240 2799 1111 0000 3845 8480 KRS 0000015850 Zarząd Stowarzyszenia „Szansa” Rawski Rafał Michał – Członek Zarządu Partyka Edyta Anna – Członek Zarządu …

O nas

Historia W 1999 powstało Stowarzyszenie „Szansa”, 2000 – przejęcie prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli po wyodrębnieniu go z dotychczasowych struktur ZOZ, a w 2003 – założenie Warszatu Terapii Zajęciowej w strukturze Stowarzyszenia „Szansa”. Misja Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a w szczególności: – działania …