Kontakt

Adres:

ul. Czarnieckiego 3
37-450 Stalowa Wola
Województwo: podkarpackie
Telefon/fax: 15 842 02 50
Email: ordnstw@o2.pl

Konto:

Bank: PEKAO SA I/O Stalowa Wola
Nr konta: 25 1240 2799 1111 0000 3845 8480
KRS 0000015850

Zarząd Stowarzyszenia „Szansa”

Rawski Rafał Michał – Członek Zarządu
Partyka Edyta Anna – Członek Zarządu
Giemza Magdalena – Członek Zarządu
Kasprowicz Maria Agnieszka – Prezes
Wach Katarzyna Agata – Sekretarz
Królik Cezary Robert – Skarbnik
Pelic Agnieszka – Wiceprezes

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący: Elżbieta Starońska

Członkowie: Anita Śpiewak, Beata Penar

Dodaj komentarz