DS6

Historia

W 1999 powstało Stowarzyszenie „Szansa”, 2000 – przejęcie prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli po wyodrębnieniu go z dotychczasowych struktur ZOZ, a w 2003 – założenie Warszatu Terapii Zajęciowej w strukturze Stowarzyszenia „Szansa”.

Misja

Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a w szczególności:
– działania na rzecz integracji środowiska,
– działania na rzecz umożliwienia kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
– działania na rzecz ochrony zdrowia i rehabilitacji leczniczej.

Cel

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności:
– na rzecz wczesnej diagnozy i terapii dzieci zagrożonych niepełnosprawnością,
– na rzecz kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej we wszystkich typach szkół,
– na rzecz ochrony zdrowia i rehabilitacji leczniczej,
– w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
– na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w środowisku

Cele te realizowane są poprzez:

– prowadzenie NZOZ Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
– prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej
– organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych
– organizowanie półkolonii integracyjnych
– organizowanie szkoleń dla członków Stowarzyszenia, rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz pracowników placówek rehabilitacyjnych
– działalność wydawniczą
– działalność charytatywną
– pozyskiwanie środków materialnych i finansowych na realizację zadań Stowarzyszenia

Podstawowe źródła finansowania działalności Stowarzyszenia to:

– Narodowy Fundusz Zdrowia
– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– dotacje jednostek samorządu terytorialnego
– dotacje, darowizny i zbiórki publiczne
– składki członkowskie

Dodaj komentarz